Μια από τις πρώτες σημαντικές κατακτήσεις κατέγραψε το νέο-σύστατο Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Αττικής, που με την παρέμβασή του υποχρέωσε την εργοδοσία της εταιρείας «First Call SA» να πάρει πίσω το απαράδεκτο «σύστημα ωρομέτρησης», που έβαλε πρόσφατα σε λειτουργία, με στόχο να επεκτείνει το α-πλήρωτο μέρος της εργασίας των 130 υπαλλήλων της.

Πρόκειται για ένα σύστημα βγαλμένο από τα ίδια σενάρια με τα οποία η ΕΕ επιδιώκει το σπάσιμο του χρόνου εργασίας σε «ενε-ργό» και «ανενεργό» περίοδο, με την τελευταία να μη θεωρεί-ται εργάσιμος χρόνος και άρα να μην πληρώνεται από τον ερ-γοδότη. Κατά τον ίδιο τρόπο, η εταιρεία «First Call SA» είχε καθιερώσει ένα δικό της σύστημα σύμφωνα με το οποίο ο χρό-νος εργασίας διακρινόταν σε «παραγωγικός» και μη.

Σύμφωνα με καταγγελίες, στο τέλος κάθε μήνα ζητούσε από τους εργαζόμενους είτε να αναπληρώσουν με τζάμπα εργασία τον «μη παραγωγικό» χρόνο, είτε προχωρούσε σε περικοπή των μισθών τους. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες «διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών» σε τράπεζες και άλλες επι-χειρήσεις.

Στη συνάντηση εκπροσώπων του Σωματείου και του ΠΑΜΕ με στέλεχος της διοίκησης, ο τελευταίος διαβεβαίωσε τους συνδικαλιστές ότι ύστερα από το θόρυβο που δημιουργήθηκε - και ο οποίος προκάλεσε την παρέμβαση και της Επιθεώρησης Εργασίας - απέσυρε το «σύστημα ωρομέτρησης». Ενημέρωσε μάλιστα και γραπτά τους εργαζόμενους, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτή την πόρτα να επανέλθει στις αντιδραστικές μεθοδεύ-σεις του στην περίπτωση που αποσπάσει θετική γνωμοδότηση από την Επιθεώρηση Εργασίας που μελετά την υπόθεση.

Στη ίδια συνάντηση, το εργοδοτικό στέλεχος υπεραμύνθηκε του «συστήματος» που επινόησε - κατά τον ίδιο - η εταιρεία του, ισχυριζόμενος ότι δε φτιάχτηκε για την τιμωρία των εργα-ζομένων, αλλά για την επιβράβευση των πιο εργατικών υπαλ-λήλων! Κι αυτό όταν υπάρχει ήδη δημοσιευμένο εξώδικο προς εργαζόμενη που έφυγε από την εταιρεία, όταν ο εργοδότης την ενημέρωσε ότι της στερεί 200 και πλέον ευρώ από τον μισθό της επειδή δεν προσαρμόστηκε στο νέο «σύστημα ωρομέτρη-σης».

Δε θα εφαρμοστεί ποτέ!

Ξεκάθαρη ήταν η απάντηση των συνδικαλιστών, που προειδο-ποίησαν ότι η εργοδοσία θα τους βρει μπροστά της σε κάθε α-πόπειρα να επαναφέρει το απαράδεκτο «σύστημα ωρομέτρη-σης». Η προειδοποίηση αφορά και την αρμόδια Επιθεώ-ρηση Εργασίας, στα χέρια της οποίας βρίσκεται τώρα η υπόθεση. Σε δηλώσεις τους αμέσως μετά τη συνάντηση, οι συνδικαλιστές του ταξικού κινήματος ανέδειξαν την ανάγκη να μαζικοποιηθεί το νεοσύστατο σωματείο, αφού καθημερινά απο-δεικνύεται ότι ο δρόμος της ταξικής πάλης είναι αυτός που μπορεί να αποσπά κατακτήσεις και να δημιουργεί προϋποθέσεις για βαθύτερες αλλαγές προς όφελος των εργαζομένων. Παράλληλα, κάλεσαν τους εργαζόμενους σε επιφυλακή για να μην επανέλθουν τα άθλια εργοδοτικά σχέδια από την πίσω πόρτα.OΡΓΑΝΩΣΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ