ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009