Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας προκύρηξε απεργία σε όλες τις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος του Ν. Αττικής στις 17 Δεκεμβρίου 2009, με κύρια αιτήματα το ασφαλιστικό, τις ελαστικες σχέσεις εργασίας, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς που να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες.
Για την καλύτερη οργάνωση του αγώνα, σε σύσκεψη του Σωματείου μας στις 1 Δεκεμβρίου, συγκροτήθηκε Απεργιακή Επιτροπή.