ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου (άρθρο 13)θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου 2010 στις 6 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Στάνλεϊ (πλατεία Καραϊσκάκη- στάση μετρο ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ).
Τα θέματα της Γενικής Συνελευσης είναι:
1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Πρόγραμμα Δράσης.
3. Αντιπροσώπευση του Σωματείου στη ΓΣΕΕ
4. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου.
5. Προκήρυξη Αρχαιρεσιών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΜΠΑΛΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π. ΛΙΑΠΠΗ