ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η 1η Γενικη Συνελευση στις 12 Νοεμβρίου 2010 δεν πραγματοποίηθηκε λόγο μη απαρτιας σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου (άρθρο 13).
Η 2η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 18 Νοεμβρίου 2010 στις 4μ.μ. στα γραφεία μας πλατεία Μητροπόλεως 10 με το ¼ των μελών, αν δεν υπάρχει απαρτία η τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου 2010 στις 6 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Στάνλεϊ (πλατεία Καραϊσκάκη- στάση μετρο ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ).
Τα θέματα της Γενικής Συνελευσης είναι:
1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Πρόγραμμα Δράσης.
3. Αντιπροσώπευση του Σωματείου στη ΓΣΕΕ
4. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου.
5. Προκήρυξη Αρχαιρεσιών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΜΠΑΛΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π. ΛΙΑΠΠΗ