Σχέδιο δράσης

Σημαντική από κάθε άποψη ήταν η χθεσινή σύσκεψη που οργάνωσε το Σωματείο μας για την οργάνωση παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην επιτυχία της απεργίας στις 23 Φλεβάρη. Η ίδια η εμπειρία που μεταφέρθηκε από τους χώρους δουλειάς, οι βάρβαρες συνθήκες εργασίας είναι αυτές που από μόνες τους αναδεικνύουν την ανάγκη οργάνωσης των εργαζομένων. Σε αυτή την κατεύθυνση αποφασίστηκε συγκεκριμένο πλάνο δράσης που μένει να εξειδικευθεί ακόμα περισσότερο στον κάθε χώρο δουλειάς. Επίσης, από την αρχή πρέπει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στη σύσκεψη θα χρησιμοποιήσουν μέρες από την κανονική τους άδεια για την υλοποίηση του σχεδίου αγωνιστικών παρεμβάσεων.
Εισηγητικά τονίστηκε ότι πρέπει να γίνονται καθημερινές συζητήσεις στους χώρους δουλειάς. Ακόμα να επιδιωχθεί η συγκρότηση απεργιακών επιτροπών που θα βοηθήσουν στην προετοιμασία της απεργίας. Σχετικά με το γενικότερο σχεδιασμό δράσης συμφωνήθηκε στις 10 Φλεβάρη να γίνουν πρωινές εξορμήσεις στους σταθμούς του μετρό με ανακοινώσεις, στις 17 Φλεβάρη να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εργαζόμενους στις εισπρακτικές εταιρείες, να υπάρξει παρέμβαση του σωματείου με τη συμμετοχή στελέχους του ΠΑΜΕ από την υγεία για το ζήτημα αυτό και, μία μέρα πριν την απεργία, να γίνει πλατιά εξόρμηση στις τράπεζες, στους εργαζόμενους σε αυτές και στο κοινό.
Στις τοποθετήσεις που έγιναν αναδείχθηκαν οι πραγματικά βάρβαρες συνθήκες εργασίας που επικρατούν. Ιδιαίτερα στις εισπρακτικές εταιρείες ασκείται τεράστια πίεση στους εργαζόμενους, σε τέτοιο βαθμό που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα υγείας και επιβίωσης.