Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς

Νέα αγωνιστική παρέμβαση - αυτή τη φορά στην «Eurobank Cards», θυγατρική της «Eurobank» - έκανε το Σωματείο μας.
Η συγκεκριμένη εταιρεία καλεί τους εργαζόμενους να αποδεχθούν την απόλυσή τους και την πρόσληψή τους σε άλλη θυγατρική της «Eurobank» με χειρότερους όρους. Χτες το μεσημέρι, μέλη του Σωματείου βρέθηκαν επί δύο σχεδόν ώρες έξω από τα γραφεία της «Eurobank Card», καλώντας τους εργαζόμενους να μην αποδεχτούν καμιά απόλυση. Βασικό χαρακτηριστικό των συζητήσεων που έγιναν ήταν ότι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται πως η υποχώρηση και υποταγή στις εργοδοτικές απαιτήσεις δεν τους διασφαλίζουν ούτε τις θέσεις εργασίας. Ωστόσο, φάνηκε πως απαιτείται ένταση της μάχης για τη συσπείρωση περισσότερων δυνάμεων στο Σωματείο στην κατεύθυνση της οργάνωσης αγωνιστικών αντιδράσεων και διεκδικήσεων.