Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ EFG ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Μετά την τελευταία απεργία, ο μηχανισμός της EFG άρχισε τις απειλές και τους εκβιασμούς, στους συναδέλφους που απήργησαν. Προσπαθούν με αυτό τον τρόπο να φοβίσουν όλους τους εργαζόμενους. Να μη σηκώσουν κεφάλι. Να μην οργανωθούν. Αυτός είναι ο δικός τους φόβος. Η δύναμή τους πηγάζει από την υποταγή των εργαζομένων.

Δεν θα το επιτρέψουμε. Το Σωματείο μας θα είναι μπροστά τους. Μαζί με τους εργαζόμενους, θα αντισταθούμε και θα κερδίσουμε.

Διεκδικούμε:
• Σταθερή δουλειά
• Σταθερό ωράριο

Καμία υποταγή, κανένας φόβος. Όλοι ενωμένοι μπορούμε να τους σταματήσουμε. Τέρμα στον εκφοβισμό.

Γραφόμαστε όλοι στο σωματείο. Δεν υπογράφουμε καμία απόλυση.