Συμβολική Κινητοποίηση του Π.Α.ΜΕ στην Ακρόπολη 27/06/11