Εργατικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου : Χρηματοπιστωτικο -ΣΕΤΗΠ 5-2