ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Δ.Σ. του κλαδικού σωματείου χρηματοπιστωτικών και συναφών επιχειρήσεων νομού Αττικής στηρίζει τη Πρόταση Νόμου του ΚΚΕ για την κατάργηση των Μνημονίων, των Δανειακών Συμβάσεων και των Εφαρμοστικών Νόμων και καλεί τους βουλευτές όλων των κομμάτων να την υπερψηφίσουν, όταν έρθει για συζήτηση στη Βουλή.

Το Δ.Σ. καλεί όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να οργανώσουν τον αγώνα τους μέσα από το κλαδικό σωματείο, σε συμπόρευση  με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, με το ΠΑΜΕ, ενάντια στη βάρβαρη επίθεση που δέχονται αυτοί και οι οικογένειες τους.

Με την πάλη και την οργάνωση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς να μη περάσουν τα νέα μέτρα, να μην εφαρμοστούν τα προηγούμενα.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να βάλουν φραγμό στο δρόμο αυτόν που υπηρετεί τη κερδοφορία του κεφαλαίου και να διεκδικήσουν το δρόμο ανάπτυξης, που θα υπηρετεί τις δικές τους ανάγκες.

 
Η πρόεδρος                                                                             Ο γραμματέας

Έφη Χαλιού                                                                            Γιάννης Χιωτέλης