Απο την περιφρούρηση στη Τραπεζα Πειραιως στις 6 του Νοεμβρη