ανάκληση απολύσεων στο ξενοδοχείο Αστέρας Βουλιαγμένης, ιδιοκτησίας ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Ο Αστέρας Βουλιαγμένης, ιδιοκτησίας ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, απασχολεί 600 εργαζόμενους απ τους οποίους περισσότεροι από τους μισούς εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου ενώ οι υπόλοιποι είναι εποχικοί. Στο τέλος του Οκτώβρη 2012 η διαχειρίστρια εταιρεία STARWOOD, αποφάσισε να κλείσει μια απ τις δύο μονάδες και να λειτουργεί στο εξής μόνο κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Αποτέλεσμα της απόφασης αυτής είναι να κληθούν περίπου  100  εργαζόμενοι είτε να αλλάξουν τη σύμβασή τους σε εποχική, είτε να αλλάξουν ειδικότητα, είτε να αποχωρήσουν «οικειοθελώς». Ύστερα από πίεση και με το φόβο της απόλυσης 58 εργαζόμενοι υπέκυψαν στις απειλές, ενώ 37 εργαζόμενοι που διεκδικούν την υπάρχουσα εργασιακή τους σχέση, απειλούνται να βρεθούν στην ανεργία είτε με προειδοποιητική είτε με άμεση απόλυση.
Οι εργαζόμενοι του Ομίλου όσο και το Σωματείο μας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή η εκκαθάριση προσωπικού είναι αποτέλεσμα των σχεδιασμών της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση του συγκροτήματος, ώστε να παραδοθεί στο νέο «ιδιοκτήτη» απαλλαγμένο από τις παλιές συμβάσεις που προέβλεπαν δικαιώματα για τους εργαζόμενους, αλλά και με λιγότερο προσωπικό αφού οι νέοι εργασιακοί νόμοι επιτρέπουν τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο.
Οι εργαζόμενοι του Αστέρα έχουν αποφασίσει να σταματήσουν τις ενέργειες της εργοδοσίας που τους θέλουν σύγχρονους σκλάβους χωρίς δικαιώματα και με δουλειά το μισό χρόνο και τον άλλο μισό στην ανεργία. Άμεση ευθύνη έχει η Εθνική Τράπεζα ως κύριος μέτοχος του Αστέρα. 
Για τους παραπάνω λόγους το Σωματείο μας ζητά από την Διοίκηση της ΕΤΕ την άμεση ανάκληση των απολύσεων και θα συμμετέχει στην παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη 12/02/2013 και ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας, Αιόλου 86.


Η πρόεδρος                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Χαλιού Έφη                                                                           Χιωτέλης Γιάννης