ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Έπειτα από την προσφυγή του Σωματείου μας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας αλλά και τη παρέμβασή μας στην εταιρεία,  η εργοδοσία στις 5 Ιανουαρίου 2017 κατέβαλε στους εργαζόμενους το δώρο Χριστουγέννων.

Το σωματείο θα εξακολουθήσει να βρίσκεται δίπλα στους εργαζόμενους της ΓΚΛΟΜΠΟ, να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, όπως είναι δίπλα σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου.

Τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας, η ανασφάλεια για τον αν θα έχουμε δουλειά το επόμενο διάστημα, η εντατικοποίηση της εργασίας που μετατρέπει το ωράριό μας σε λάστιχο, η τρομοκρατία και η πίεση για την επίτευξη στόχων, η καταπάτηση εργατικών δικαιωμάτων έχουν κοινή αφετηρία την προσπάθεια των τραπεζιτών και των εργοδοτών του κλάδου να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Μόνη λύση, η οργάνωσή μας στο Κλαδικό Σωματείο Χρηματοπιστωτικού

Το Σωματείο μας καλεί τους εργαζόμενους όλου του κλάδου που εργάζονται σε τράπεζες, εισπρακτικές ή θυγατρικές τραπεζών σε οργάνωση στο Σωματείο και επαγρύπνηση γιατί τα προβλήματα θα οξύνονται και θα πρέπει να απαντήσουμε αγωνιστικά. Για να βάλουμε φραγμό στην εργοδοτική αυθαιρεσία, να ανοίξουμε το δρόμο για μικρές και μεγάλες νίκες και κατακτήσεις.

Η πρόεδρος                                                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Χαλιού Έφη                                                                                                         Μεσσάδος Νίκος