ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ FIRST DATA ( ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ στο ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ)

Η εντατικοποίηση της δουλειάς, η ανασφάλεια, οι απολύσεις, είναι μια πραγματικότητα και στον δικό μας χώρο και δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι κάτι διαφορετικό. Οι εργαζόμενοι της First Data που συσπειρωνόμαστε στο Κλαδικό μας Σωματείο μέσω της Σωματειακής Επιτροπής, με απόφαση που πήραμε, θα συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία του Κλαδικού Σωματείου και στην παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας με στόχο την καταγγελία αλλά και την λήψη άμεσα μέτρων από πλευράς Κυβέρνησης και Υπουργείου για την καταπολέμηση της εντατικοποίησης και των απλήρωτων υπερωριών τόσο στα καταστήματα των Τραπεζών όσο και στις μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις του κλάδου.

ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ  -- ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΛΥΣΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΡΙΤΗ 28/11, 16:30