ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2019 Σωματειακή επιτροπή της Mellon Technologies.