ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας σας καλεί στη Τακτική Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα:

1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Πρόγραμμα Δράσης.
3. Αντιπροσώπευση του Σωματείου στη ΓΣΕΕ
4. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου.
5. Προκήρυξη Αρχαιρεσιών.

Σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 13), η 1η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου 2010 στις 4μ.μ. στα γραφεία μας πλατεία Μητροπόλεως 10 με το 1/3 των μελών, αν δεν υπάρχει απαρτία θα γίνει η 2η Γενική Συνέλευση στις 18 Νοεμβρίου 2010 στις 4μ.μ. στα γραφεία μας πλατεία Μητροπόλεως 10 με το ¼ των μελών, αν δεν υπάρχει απαρτία η τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου 2010 στις 6 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Στάνλεϊ (πλατεία Καραϊσκάκη- στάση μετρο ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ).

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΜΠΑΛΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π. ΛΙΑΠΠΗ