ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 30 ΜΑΗ 2008

Με τη με αρ. 2592/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίστηκε το επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία "Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής".