ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ


ΕΠΩΝΥΜΟ ………………………………………
ΟΝΟΜΑ……………………………………………
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ……………………….
………………………………………………………
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ……………………..
………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ………………………….
………………………………………………………
ΑΡ. ΑΣΦ ΒΙΒΛ ……………………………………
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ……………………………
ΑΡ. ΔΕΛ. ΤΑΥΤ.…………………………………..
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛ…………………………………
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ……………………………………
Email ………………………………………………
Προς το
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Ν. Αττικής
Ενταύθα
Συνάδελφοι,
Σας υποβάλλω την αίτησή μου αυτή για να με γράψετε στα Μητρώα της Συνδικαλιστικής σας Οργάνωσης.
Αποδέχομαι τους όρους του καταστατικού και τους σκοπούς της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και θα είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
………..αιτ…………………………
ΑΘΗΝΑ………………………….