Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα στην 1η συνεδρίαση του με την παρακάτω σύνθεση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α. ΜΠΑΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. ΠΟΝΤΙΚΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ. ΧΙΩΤΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗ
ΤΑΜΙΑΣ Η. ΛΙΓΓΡΗΣ
ΜΕΛΗ
Τ. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ
Β. ΔΑΓΚΑ
Ε. ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Κ. ΠΑΤΟΥΝΑ
Γ. ΠΟΛΑΤΟΣ
Ε. ΧΑΛΙΟΥ
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να προκηρύξει 24ωρη απεργία στις 10 του Φλεβαρη 2011