εργατικό τουρνουά ποδοσφαίρου

Γήπεδο Χωράφα
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

12μμ Ανεργοι ΣΕΤΗΠ-Χρηματοπιστωτικό