ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Το ΔΣ σε συνεδρίασή του αποφάσισε τη διεξαγωγή Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης  στις 15/2  στις 5.30  μ.μ. και σε περίπτωση μη απαρτίας την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 στις 5.30 μ.μ. με τα εξής  θέματα:

  1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
  2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  3.  Πρόγραμμα Δράσης
  4. Τροποποίηση καταστατικού.
  5.  Λήψη απόφασης εκπροσώπησης για τριτοβάθμια οργάνωση μέσω Ομοσπονδίας ή Εργατικού Κέντρου
  6.. Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
Η  ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Αγ Φιλοθέης 5β, πίσω από την Μητρόπολη)

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χαλιού Έφη                                                    Μπεκιαρη Ειρήνη