Διακήρυξη της Αγωνιστικής Συσπείρωσης: Στις εκλογές ενισχύουμε την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ