Αναρτήσεις

Σωματειακή Επιτροπή PDS: ΟΛΟΙ την Τετάρτη 2 Νοέμβρη στις 17:30 στη Γενική Συνέλευση της Σωματειακής Επιτροπής στο κτίριο της Καλλιθέας.