Αναρτήσεις

ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2016-2018

ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΑΔΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΤΗ PDS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ