Αναρτήσεις

Συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων στην E-Food

Όλοι την Παρασκευή 17/9 στις 7μ.μ. στο συλλλαητήριο ενάντια στη συνεδρίαση της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ